Quy định & Hình thức thanh toán

  • Cách 1: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi.):

Bước 1: Thành viên tự đặt hàng cho người mua hoặc người mua tự đặt hàng qua link Afiliate của thành viên, hoặc thành viên tự đặt mua hàng.

Bước 2: NapieSkin xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email).

Bước 3: NapieSkin xác nhận thông tin người mua.

Bước 4: NapieSkin chuyển hàng cho người mua.

Bước 5: Người mua nhận hàng và thanh toán.

Bước 6: NapieSkin trả tiền doanh thu bán hàng cho NCC vào ví của NCC. NapieSkin trả tiền lợi nhuận hoặc hoa hồng cho người bán vào ví của người bán.

 

  • Cách 2: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản

Bước 1: Thành viên tự đặt hàng cho người mua hoặc người mua tự đặt hàng qua link Afiliate của thành viên, hoặc thành viên tự đặt mua hàng.

Bước 2: NapieSkin xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email).

Bước 3: NapieSkin xác nhận thông tin người mua.

Bước 4: Người mua chuyển khoản thanh toán cho NapieSkin.

Bước 5: NapieSkin chuyển hàng cho người mua.

Bước 6: Người mua nhận hàng.

Bước 7: NapieSkin trả tiền doanh thu bán hàng cho NCC vào ví của NCC. NapieSkin trả tiền lợi nhuận hoặc hoa hồng cho người bán vào ví của người bán.

Bài viết liên quan

0937186999